Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Windows operativni sistem
MKE meni
SADRŽAJ

KJUČNE RIJEČI I TERMINI
OPERATIVNI SISTEM, DEFINICIJA I CILJEVI
Klasifikacija operativnih sistema
Šta su Windows-i i njihov kratak istorijat
Hardverski uslovi za instalaciju Windows-a 10
Hardverski uslovi za instalaciju Windows-a 11
ELEMENTI WINDOWSA I RAD SA NJIMA
Padajući meniji i dijalog prozori
Ostali elementi dijalog prozora
START RADA RAČUNARA I OPERATIVNOG SISTEMA
Traka zadataka: Taskbar
Sistemska traka poslova za obavještenja
Start dugme i Start meni
Pokretanje aplikaciji i otvaranje dokumenta pomoću imena
Pomoć i podrška/Help
Isključenje računara
Personalni digitalni asistent-Lični pomoćnik: Cortana
Personalizacija Desktopa
Promjena veličine i raspored ikona
Podešavanje veličine i pozicije Taskbara
Task view i kreiranje virtuelnog Desktopa
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PODACIMA SA FILE EXPLOREROM
Organizacija podataka i hijerahijska struktura
Konvencije za davanje imena fajlu i folderu
Kako pokrenuti File Explorer
Radno okruženje File Explorer-a
Predefinisani folderi File Explorera
Vježba istraživanje i pregled računara korištenjem File Explorera
Zadaci za vježbu:
Osnovne operacije sa fajlovima i folderima
Kopiranje i premještanje fajlova i foldera
Višestruko označavanje (selekcija) fajlova
Preimenovanje fajlova /Rename
Kreiranje novih foldera
Kreiranje prečica (kratica)
Traženje fajlova pomoću File Explorera
Prikaz skrivenih fajlova i foldera
Properties -Prikaz dodatnih osobina
Brisanje fajlova: Recycle bin
KONTROL PANEL
Jednostavna podešavanja
Podešavanje tačnog vremena, kalendar i sat
Podešavanje regiona i jezika/ Region and Language
Konfigurisanje podešavanja za štednju energije
Display/podešavanja monitora
Sistemske informacije
Vježbe pronalaska informacija o komponentama računara
Akcioni centar
Task manager
ADMINISTRATIVNA PODEŠAVANJA
Korisnički nalog
Instalacija i deinstalizacija programa
Instalacija i deinstalizacija uređaja
Upravljanje računarom: Computer Management
Task Scheduler Planer poslova
Event Viwer Preglednik događaja
Vježbe za napredne korisnike
Pravljenje rezervne kopije (Backup)
Oporavak podataka
Cloud rešenja
Podešavanje i provjera rada mreže
Windows cmd ili komandna linija
Korištenje naredbe ping u cmd okruženju
Zaštita uređaja i podataka
Bitlocker kriptovanje uređaja
Windows Defender
Zaštita djece
GLAVNE RAZLIKE I SLIČNOSTI WINDOWS 11 I WINDOWS 10
Dizajn i Start meni
Teams-Timovi
Widgeti u Windows 11
Snap Layouts
Microsoft Store
Android aplikacije
PREGLED NEKIH PREČICA
Generalne prečice na tastaturi kod Windows 10/11
Korištenje i prečice sa Windows tasterom
Automatsko kriranje i korištenje tastaturnih prečica
Kreiranje korisničkih (sopstvenih) prečica kod Win 10
REFERENCE I IZVORI
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R