Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Excel
MKE meni

Pregled sadržaja Excel priručnika

Ključne riječi i pojmovi
1 Uvod
1.1 MS Office
1.2 Ćelije, redovi i kolone
1.3 Namjena Excel-a
2 Pokretanje programa
3 Osnovni elementi radnog prostora
3.1 Radne trake Excel-a
4 Radna sveska i radni list
4.1 Pamćenje pojedinačnog radnog lista
5 Unos podataka
5.1 Navigacija Kretanje kroz radni list
5.1.1 Oblici pokazivača miša u Excel-u
5.1.2 Kretanje između ćelija
5.1.3 Selektovanje
5.1.4 Kopiranje i import sadržaja
5.1.5 Kretanje po radnim listovima
5.2 Dodavanje i brisanje novih redova i kolona
5.2.1 Automatsko uklanjanje praznih redova
5.3 Automatska lista popune
5.3.1 Kako napraviti sopstvenu listu za automatsku popunu?
5.3 Samodopuna
6 Tipovi podataka
7 Formatiranje
7.1 Formatiranje ćelija
7.1.1 Promjena stila i veličine fonta za radni list
7.1.3 Kopiranje stilova ćelije
7.1.4 Formatiranje kolona i redova
7.2 Organizacija podataka u obliku tabele
7.3 Filtriranje podataka
7.4 Sortiranje podataka
7.4.1 Sortiranje korištenjem okvira za dijalog
7.4.1 Sortiraj prema boji ili ikoni
8 Poziv Helpa i traženje odgovora šta da radim
8.1 Indikacija greške
9 Vježbe
9.1 Vježbe 1
9.2 Vježba 2
10 Funkcije
10.1 Funkcije baze podataka
10.2 Funkcije za datum i vrijeme
10.3 Inženjerske funkcije
10.4 Finansijske funkcije
10.5 Informatičke funkcije
10.6 Logičke funkcije
10.7 Funkcije za traženje i reference
10.8 Matematičke i trigonometrijske funkcije
10.9 Tekstualne funkcije
10.10 Statističke funkcije
11 Kreiranje formula
11.1 Kreiranje formula direktnim unosom
11.2 Korištenje “čarobnjaka” za kreiranje formula
11.3 Relativno, apsolutno i mješovito adresiranje i referenciranje
11.4 Sabiranje SUM
11.5 Prosjek, srednja vrijednost AVERAGE
11.5 Funkcija COUNT – Brojanje, prebrojavanje
11.7 IF kod Excel-a
11.8 Višestruki IF
11.9 Ugnježdena IF funkcija (IF u IF)
11.10 Funkcija SUMIF- Sabiranje uz uslov
11.11 Funkcija COUNTIF – Uslovno brojanje
11.12 RANK funkcija
11.12 VLOOKUP funkcija
11.13 Vremenske funkcije Time,TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR
11.14 Tekst funkcije: LEFT, RIGHT, MID
12 Grafikoni
12.1 Izbor tipa grafikona
12.2 Dizajniranje i formatiranje grafikona
12.3 Izvoz/Export Excel grafikona kao slike
13 Validacija podataka
14 Podešavanje pregleda i pristup podacima
14.1 Zamrzavanje i podjela radnog lista
14.2 Podjela radnog lista na okna
14.3 Sakrivanje kolona i redova
15 Zaštita
15.1 Zaštita radne knjige
15.1.1 Zaštita strukture radne knjige
15.2 Zaštita ćelija i radnoga lista
15.3 Zaštita formula
16 Štampanje Excel dokumenata
16.2 Korištenje XPS-a
16.3 Dijeljenje dokumenata
16.4 Pregled statistike radne knjige
17 Sigurnosno pamćenje
17.1 Excel automatsko pamćenje datoteke: AutoSave
17.2 Rezerva Excel datoteke
17.3 Podešavanje intervala i lokacije automatskog pamćenja
Praktične vježbe i primjeri
Zadatak 1
Zadatak 2
Zadatak 3
Zadatak 4
Zadatak 5
Zadatak 6
Zadatak 7
Zadatak final
Reference i izvori
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R