Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Vještačka inteligencija
MKE meni

Vještačka inteligencija

Artificial intelligence

Sadržaj
Definicija pojma vještačka inteligencija
Ciljevi i pravci razvoja AI
Klasifikacija AI prema vrsti rješavanja problema
Šta je agent, a šta inteligentni agent?
Primjer trivijalnog agenta
Osnovne karakteristike AI agenta
Okruženje inteligentnog agenta
Struktura i model inteligentnog agenta
Idealno preslikavanje opaženih sekvenci u akcije - MAPIRANJE
Jednostavan (prost) refleksivni agent
Refleksivni agenti zasnovani na modelu
Agent zasnovan na cilju -Goal-based agents-
Agenti zasnovani na korisnosti -Utility-based agents-
Učeći agenti -Learning Agents-
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R