Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Algoritam
MKE meni

Algoritam

Uvod u programiranje

Sadržaj
Namjena i cilj
1 Uvod
Porijeklo termina algoritam
2 Algoritam uvodni pojmovi
2.1 Algoritam i programiranje
2.2 Zakonitosti algoritma
2.2.1 Otkrivanje i definisanje algoritma
2.2.2 Algoritam i obrada podataka na računaru
2.2.3 Pojam apstrakcije i apstrahovanja
3 Predstavljanje: zapis algoritma
3.1 Model crne kutije i lego kockica
3.2 Zapis algoritma skupom pravila i rezervisanim riječima
3.3 Pseudokod
4 Organigram: Dijagram toka
4.1 Lista podataka
4.2 Početak i kraj
4.2.1 Definisanje ulaza i lista ulaznih promjenljivih
4.2.2 Definisanje izlaza
4.3 Elementarne algoritamske strukture
4.3.1 Linijska struktura i definicija sekvence
4.3.2 Algoritam Zdravo Svijete
4.3.3 Razgranata struktura: uslovno grananje
4.3.4 Višestruko uslovno grananje
4.3.5 Ciklične strukture: Ponavljanje akcija u petlji
4.3.6 Uslovne ciklične strukture
4.3.7 For/Next petlja
4.4 Algoritam za sekvencijalno pretraživanje
4.5 Modularnost i podalgoritmi
4.5.1 Top-Down postupak odozgo prema dolje
4.5.2 Bottom-Up postupak odozdo prema gore
4.5.3 Ključne razlike između pristupa Top-Down i Botum-Up
4.6 Logičke igre, pitalice i algoritmi
4.6.1 Example1: Da li se trkate?
4.6.2 Example2: Svirate li klavir?
4.6.3 Četiri Aristotelova oblika
4.6.4 Pisanje programa i lucida intervala
4.7 Link Primjeri izrade jednostavnih dijagrama toka
5 Klasifikacija i tipovi algoritama
5.1 Klasifikacije algoritama prema metodologiji dizajna
5.1.1 Algoritam pretraživanja (Searching Algorithm)
5.1.2 Algoritam iscrpne pretrage (Brute Force)
5.1.4 Algoritam vraćanja unazad (Backtracking Algorithm)
5.1.5 Algoritam sortiranja (Sorting Algorithm)
5.1.6 Hashing algoritam
5.1.7 Pohlepan algoritam (Greedy Algorithm)
5.1.8 Slučajni/Nasumični algoritam (Randomized Algorithm)
5.1.9 Rekurzivni algoritam (Recursive Algorithm)
5.1.10 Algoritam Podijeli i vladaj (Divide and Conquer)
5.2 Heuristički algoritmi
5.2.1 Kombinatorička eksplozija heuristika i vještačka inteligencija
5.3 Grafovski algoritmi
5.3.1 Graf kontrole podataka
6 Algoritmi strukturno i objektno programiranje
6.1 Proceduralno programiranje pravilni i prosti programi
6.2 Baza strukturiranih programa
6.3 Strukturna teorema
7 U potrazi za definicijom pojma algoritma
7.1 Definicija algoritma po Kolmogorovu
7.2 Parcijalna i totalna korektnost algoritma
7.2 Vremenska i prostorna složenost (kompleksnost) algoritma
7.3 Pojam algoritamskog sistema
7.3.1 Tjuringova mašina
7.3.2 Normalni algoritmi Markova
7.3.3 λ – račun
8 Nove algoritamske paradigme i pravci u računarstvu
8.1 Paralelizam i konkurentnost
8.1.1 Razlika između sekvencijalnog i paralelnog računarstva, Sequential and Parallel Computing
8.1.2 Razlika između paralelne obrade i paralelnog računanja, Parallel Processing and Parallel Computing
8.2 Prirodno računarstvo Natural Computing
8.2.1 Kvantno računanje
8.2.2 Molekularno računanje
8.3 Vještačka inteligencija i samoučeći algoritmi
Izvori i reference
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R