Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Brojni sistemi i kodovanje
MKE meni

Sadržaj

1 Brojni sistemi
1.1 Vrste brojnih sistema
1.2 Dekadni sistem
1.3 Binarni sistem
1.4 Oktalni sistem
1.5 Heksadecimalni sistem
1.6 Primjeri konverzija iz jednog brojnog sistema u drugi
1.6.1 Konverzija decimalnog broja u binarni
1.6.2 Konverzija oktalnih brojeva u decimalne i obrnuto
1.6.3 Konverzija binarnih brojeva u oktalne i obrnuto
1.6.4 Konverzija binarnih brojeva u heksadecimalne i obrnuto
1.6.5 Konverzija decimalnih u heksadecimalne i obrnuto
2. Osnovne aritmetičke operacije u binarnom brojnom sistemu
2.1 Primeri aritmetičkih operacija
3 Predstavljanje i označavanje binarnih brojeva
3.1 Neoznačeni cijeli binarni brojevi
3.2 Označeni cijeli binarni brojevi sa bitom znaka
3.3 Označavanje brojeva korišćenjem komplementa
3.4 Sabiranje i oduzimanje brojeva zapisanih u komplementu dvojke
3.5 Predstavljanje realnih brojeva sa fiksnom decimalnom tačkom
3.6 Predstavljanje brojeva sa pokretnom decimalnom tačkom
4 Korišćenje kodova za zapis podataka
4.1 Kodovi za zapis brojeva
4.2 BCD kod
4.2.1 Sabiranje brojeva zapisanih u BCD kodu
4.3 Kodovi za zapis teksta kod računara
4.3.1 ASCII-ošišana latinica
4.3.2 Kodne strane
4.3.3 Unikod (unicode)
4.3.4 UTF-8
Izvori i reference
Foot1
MKE ver 1.0, jun 2023.


mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva ih na saradnju.


Ako niste pronašli termin koji vas zanima pokušajte u Računarskom rječniku
Ako ste zainteresovani za komercijalnu saradnju pogledajte šta vam mojTim nudi i ko je njegov BDFL kontakt R